Ponedjeljak, Rujan 24, 2018

Program ‘‘Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa’’

Zbog konstantnog povećanja opsega poslova, u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ''Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa'', raspisali smo natječaj za 1 polaznika/cu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (VŠS stručni prvostupnik/ca) u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke te priložiti:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaza o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i
    namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 86/08, 61/11), ne starije od 6 mjeseci,
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih).

Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatima čije uključenje u program ''Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa'' odobri Zavod.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 i važeći je od 6. do 13. prosinca 2017. godine.

Prijave po ovom Pozivu podnose se na adresu: Centar za kulturu Čepin - Knjižnica, Kralja Zvonimira 96, 31431 Čepin, s naznakom ''Stručno osposobljavanje za rad''.

Čitateljski klub KljučČ

Čitateljski klub KljučČ

Google prevoditelj

Noviteti

EEG

EEG

Prije nego što odeš

Prije nego što odeš

Tko nađe, njegovo

Tko nađe, njegovo

Protuotrov

Protuotrov

Ono što vidiš tek kad usporiš

Ono što vidiš tek kad usporiš

Labirint duhova

Labirint duhova

Put sreće

Put sreće

Prosjak i zec

Prosjak i zec

Sestra

Sestra

Bez rukavica

Bez rukavica

Sve je u glavi

Sve je u glavi

Ministarstvo potpune sreće

Ministarstvo potpune sreće

Ćutim te

Ćutim te

Dijete

Dijete

Biljke koje njeguju

Biljke koje njeguju

Kad sam bila nevidljiva

Kad sam bila nevidljiva

Sva naša pogrešna sutra

Sva naša pogrešna sutra

Što je ostalo iza nje

Što je ostalo iza nje

Tajni život drveća

Tajni život drveća

Homo Deus

Homo Deus

Prijavite se