Utorak, Listopad 16, 2018

Vodič za korisnike

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka od 09,00 do 19,00
Dan prije blagdana ili praznika knjižnica radi s korisnicima od 9,00 do 13,00 sati

Uvjeti upisa:
Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu koja  vrijedi 365 dana od dana upisa i NE može se otkazati. Prilikom upisa potrebno je predočiti osobnu iskaznicu. Knjižnica omogućuje upis te korištenje građe i usluga i pravnim osobama (kolektivna članarina). Prilikom upisa novom se članu izdaje članska iskaznica koja je neprenosiva. Gubitak članske iskaznice član je dužan prijaviti Knjižnici. Za svaku zlouporabu iskaznice član je odgovoran sve dok ne obavijesti Knjižnicu o njezinu gubitku.

Uvjeti posudbe:
Knjižnična se građa može posuditi samo uz predočenje članske iskaznice. Član može istovremeno posuditi tri jedinice knjižnične građe. Ukoliko je posuđeno djelo u više svezaka, svaki se svezak smatra jednom jedinicom knjižnične građe. Rok posudbe je 14 dana, a moguće je produženje još 14 dana. NE može se produžiti rok posudbe lektire.

Dani roka posudbe računaju se kalendarski. Ukoliko rok istječe u nedjelju, na blagdan ili neradni dan, smatra se da rok istječe prvi idući radni dan.
Prekorači li član rok posudbe, a nije produžio zaduženje, naplaćuje se zakasnina po jedinici građe i po danu prekoračenja roka posudbe, a prema važećem cjeniku. U slučaju prekoračenja roka posudbe dužeg od 15 dana, Knjižnica upućuje članu pisanu opomenu. Član NEMA pravo dalje posuđivati građu dok ne vrati prethodno posuđenu građu, plati zakasninu i naknadu štete.

Korištenje knjižnične građe u prostorima Knjižnice: (ne posuđuje se!)

 • građa smještena u čitaonicama
 • časopisi
 • referentna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni….)
 • građa koja se čuva u zbirkama posebne vrste
 • knjige tiskane prije 1945. godine, ako Knjižnica ne posjeduje bar još jedan primjerak istog naslova
 • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge, zemljopisne karte, crteže i sl. izvan paginacije
 • bibliografska izdanja

Usluge Narodne knjižnice Čepin:

 • posudba knjiga
 • rezervacija knjižne građe
 • informacijsko-referalne usluge
 • rad u čitaonici
 • stručna pomoć u pretraživanju stručne i znanstvene literature za referate, maturalne, seminarske i diplomske radove te mogućnost njihova pisanja na računalu u knjižnici
 • edukacija korisnika
 • organizacija književnih susreta, promocija, izložbi i drugih manifestacija
 • aktivnosti s djecom
 • izgradnja i čuvanje Zavičajne zbirke
 • obilježavanje državnih blagdana i značajnih datuma

Cjenik usluga:  

Članarina: 50,00 kn
Pravo na besplatan upis: korisnici Programa socijalnog zbrinjavanja Općine Čepin (uz predočenje potvrde Općine Čepin) i korisnici Doma za psihički bolesne odrasle osobe (depadansa u Čepinu)

Zakasnina po danu i po knjizi: 0,50 kn

Visina naknade za oštećenje knjižnične građe:

Član Knjižnice koji ošteti opremu ili inventar Knjižnice, ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižničnu građu ili iz drugih razloga ne vrati posuđenu knjižničnu građu dužan je Knjižnici nadoknaditi štetu. Visinu i vrstu naknade štete utvrđuje osoblje knjižnice. Naknada se može sastojati u novčanom iznosu ili nadoknadi istim naslovom knjige, CD-a, DVD-a, odnosno druge knjižnične građe. Voditelj Knjižnice može, izuzetno, odobriti da član vrati knjigu ili drugu knjižničnu građu koja se odredi dogovorno.

Vrijednost naknade knjige odnosno druge knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige odnosno druge knjižnične građe u trenutku vraćanja, odnosno u trenutku naknade. Za materijalnu štetu koju počine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju njihovi roditelji, staratelji ili usvojitelji.

Preporučujemo

Ništa se ne opire noći

Ništa se ne opire noći

Kradljivica knjiga

Kradljivica knjiga

Pođi kamo te srce vodi

Pođi kamo te srce vodi

Ispričat ću ti priču

Ispričat ću ti priču

No logo

No logo

Slavonija

Slavonija

Riječi s nahtkasna i kantunala

Riječi s nahtkasna i kantunala

Biblija modernog vođe

Biblija modernog vođe

Organski dom

Organski dom

Zdrava i fit

Zdrava i fit

Zdravo djetinjstvo

Zdravo djetinjstvo

Gdje je ljubav, ondje je i Bog

Gdje je ljubav, ondje je i Bog

Zapisi iz tri ženska kuta

Zapisi iz tri ženska kuta

Sjeme uništenja

Sjeme uništenja

Čitateljski klub KljučČ

Čitateljski klub KljučČ

Google prevoditelj

Noviteti

EEG

EEG

Prije nego što odeš

Prije nego što odeš

Tko nađe, njegovo

Tko nađe, njegovo

Protuotrov

Protuotrov

Ono što vidiš tek kad usporiš

Ono što vidiš tek kad usporiš

Labirint duhova

Labirint duhova

Put sreće

Put sreće

Prosjak i zec

Prosjak i zec

Sestra

Sestra

Bez rukavica

Bez rukavica

Sve je u glavi

Sve je u glavi

Ministarstvo potpune sreće

Ministarstvo potpune sreće

Ćutim te

Ćutim te

Dijete

Dijete

Biljke koje njeguju

Biljke koje njeguju

Kad sam bila nevidljiva

Kad sam bila nevidljiva

Sva naša pogrešna sutra

Sva naša pogrešna sutra

Što je ostalo iza nje

Što je ostalo iza nje

Tajni život drveća

Tajni život drveća

Homo Deus

Homo Deus

Prijavite se