Utorak, Listopad 17, 2017

Vodič za korisnike

Radno vrijeme:
ponedjeljkom, srijedom i petkom: od 9,00 do 15,30
utorkom i četvrtkom: od 13,00 do 19,30
Dan prije blagdana ili praznika knjižnica radi s korisnicima od 9,00 do 13,00 sati
Knjižnica se za korisnike zatvara 15 minuta prije kraja radnog vremena.

Uvjeti upisa:
Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu koja  vrijedi 365 dana od dana upisa i NE može se otkazati. Prilikom upisa potrebno je predočiti osobnu iskaznicu. Knjižnica omogućuje upis te korištenje građe i usluga i pravnim osobama (kolektivna članarina). Prilikom upisa novom se članu izdaje članska iskaznica koja je neprenosiva. Gubitak članske iskaznice član je dužan prijaviti Knjižnici. Za svaku zlouporabu iskaznice član je odgovoran sve dok ne obavijesti Knjižnicu o njezinu gubitku.

Uvjeti posudbe:
Knjižnična se građa može posuditi samo uz predočenje članske iskaznice. Član može istovremeno posuditi tri jedinice knjižnične građe. Ukoliko je posuđeno djelo u više svezaka, svaki se svezak smatra jednom jedinicom knjižnične građe. Rok posudbe je 14 dana, a moguće je produženje još 14 dana. NE može se produžiti rok posudbe lektire.

Dani roka posudbe računaju se kalendarski. Ukoliko rok istječe u nedjelju, na blagdan ili neradni dan, smatra se da rok istječe prvi idući radni dan.
Prekorači li član rok posudbe, a nije produžio zaduženje, naplaćuje se zakasnina po jedinici građe i po danu prekoračenja roka posudbe, a prema važećem cjeniku. U slučaju prekoračenja roka posudbe dužeg od 15 dana, Knjižnica upućuje članu pisanu opomenu. Član NEMA pravo dalje posuđivati građu dok ne vrati prethodno posuđenu građu, plati zakasninu i naknadu štete.

Korištenje knjižnične građe u prostorima Knjižnice: (ne posuđuje se!)

 • građa smještena u čitaonicama
 • časopisi
 • referentna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni….)
 • građa koja se čuva u zbirkama posebne vrste
 • knjige tiskane prije 1945. godine, ako Knjižnica ne posjeduje bar još jedan primjerak istog naslova
 • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge, zemljopisne karte, crteže i sl. izvan paginacije
 • bibliografska izdanja

Usluge Narodne knjižnice Čepin:

 • posudba knjiga
 • rezervacija knjižne građe
 • informacijsko-referalne usluge
 • rad u čitaonici
 • stručna pomoć u pretraživanju stručne i znanstvene literature za referate, maturalne, seminarske i diplomske radove te mogućnost njihova pisanja na računalu u knjižnici
 • edukacija korisnika
 • organizacija književnih susreta, promocija, izložbi i drugih manifestacija
 • aktivnosti s djecom
 • izgradnja i čuvanje Zavičajne zbirke
 • obilježavanje državnih blagdana i značajnih datuma

Cjenik usluga:  

Članarina: 50,00 kn
Pravo na besplatan upis: korisnici Programa socijalnog zbrinjavanja Općine Čepin (uz predočenje potvrde Općine Čepin) i korisnici Doma za psihički bolesne odrasle osobe (depadansa u Čepinu)

Zakasnina po danu i po knjizi: 0,50 kn

Visina naknade za oštećenje knjižnične građe:

Član Knjižnice koji ošteti opremu ili inventar Knjižnice, ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižničnu građu ili iz drugih razloga ne vrati posuđenu knjižničnu građu dužan je Knjižnici nadoknaditi štetu. Visinu i vrstu naknade štete utvrđuje osoblje knjižnice. Naknada se može sastojati u novčanom iznosu ili nadoknadi istim naslovom knjige, CD-a, DVD-a, odnosno druge knjižnične građe. Voditelj Knjižnice može, izuzetno, odobriti da član vrati knjigu ili drugu knjižničnu građu koja se odredi dogovorno.

Vrijednost naknade knjige odnosno druge knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige odnosno druge knjižnične građe u trenutku vraćanja, odnosno u trenutku naknade. Za materijalnu štetu koju počine maloljetni članovi Knjižnice odgovaraju njihovi roditelji, staratelji ili usvojitelji.

Preporučujemo

Ništa se ne opire noći

Ništa se ne opire noći

Kradljivica knjiga

Kradljivica knjiga

Pođi kamo te srce vodi

Pođi kamo te srce vodi

Ispričat ću ti priču

Ispričat ću ti priču

No logo

No logo

Slavonija

Slavonija

Riječi s nahtkasna i kantunala

Riječi s nahtkasna i kantunala

Biblija modernog vođe

Biblija modernog vođe

Organski dom

Organski dom

Zdrava i fit

Zdrava i fit

Zdravo djetinjstvo

Zdravo djetinjstvo

Gdje je ljubav, ondje je i Bog

Gdje je ljubav, ondje je i Bog

Zapisi iz tri ženska kuta

Zapisi iz tri ženska kuta

Sjeme uništenja

Sjeme uništenja

Čitateljski klub KljučČ

Čitateljski klub KljučČ

Google prevoditelj

Noviteti

Knjiga pretpostavki i nagađanja

Knjiga pretpostavki i nagađanja

Nekoliko ptica i jedno nebo

Nekoliko ptica i jedno nebo

Dražen

Dražen

Jedite zdravo, živite dugo

Jedite zdravo, živite dugo

Dojča

Dojča

Put boginje

Put boginje

Pazi kojeg vuka hraniš

Pazi kojeg vuka hraniš

Fotografova žena

Fotografova žena

Djevojka iz Brooklyna

Djevojka iz Brooklyna

Nauči živjeti

Nauči živjeti

Iskorijenjena

Iskorijenjena

Tisućiti kat

Tisućiti kat

Prijestolje od stakla

Prijestolje od stakla

Utvrda s devet kula

Utvrda s devet kula

Sutra prestajem

Sutra prestajem

Slavujeva pjesma

Slavujeva pjesma

Putujem sama

Putujem sama

Noćni film

Noćni film

Knjiga za divlju ženu

Knjiga za divlju ženu

Kako biti Parižanka u svakoj prilici

Kako biti Parižanka u svakoj prilici

Javorov drvored

Javorov drvored

Gospodin Mercedes

Gospodin Mercedes

Djevojka sa svim darovima

Djevojka sa svim darovima

Crnooke Suzane

Crnooke Suzane

Cesta iskupljenja

Cesta iskupljenja

Prijavite se